Пневматични аерографи

Аерографите са много фини пневматични инструменти, при които се разпръсква боя, благодарение на компресиран въздух. В резултат имате детайлна обработка върху различни повърхности. Боята се полага на тънки и равномерни слоеве, като дава възможност на различни изобразителни техники да бъдат възможни с аерографа и да се случват бързо и прецизно. Техники като светлосенки, релеф, преливане и наплъстяване на цветове се превръщат в детска игра. Аерографът работи с тънка игла, която нанася цвета, спусък контролира иглата и определя струята.

Има два вида аерографи – единично действащи и двойнодействащи, които можете да намерите в Onlineinstrumenti.bg, в категорията Пневматични инструменти. Еднодействащият аерограф е по – лесен и подходящ за начални занимания, защото спусъкът му се движи само нагоре и надолу и струята му се излива еднакво, като може да се промени чрез допълнителна настройка на дюзата. Двойнодействащият аерограф работи с движения нагоре-надолу и напред-назад, силата на струята му се контролира в хода на действие. Този вид аерограф е за по – опитна ръка, но пък нанася по – прецизни щрихи.

Аерографите са много фини пневматични инструменти, при които се разпръсква боя, благодарение на компресиран въздух. В резултат имате детайлна обработка върху различни повърхности. Боята се полага на тънки и равномерни слоеве, като дава възможност на различни изобразителни техники да бъдат възможни с аерографа и да се случват бързо и прецизно. Техники като светлосенки, релеф, преливане и наплъстяване на цветове се превръщат в детска игра. Аерографът работи с тънка игла, която нанася цвета, спусък контролира иглата и определя струята.

Има два вида аерографи – единично действащи и двойнодействащи, които можете да намерите в Onlineinstrumenti.bg, в категорията Пневматични инструменти. Еднодействащият аерограф е по – лесен и подходящ за начални занимания, защото спусъкът му се движи само нагоре и надолу и струята му се излива еднакво, като може да се промени чрез допълнителна настройка на дюзата. Двойнодействащият аерограф работи с движения нагоре-надолу и напред-назад, силата на струята му се контролира в хода на действие. Този вид аерограф е за по – опитна ръка, но пък нанася по – прецизни щрихи.

Показване на 2 резултата